MenuClose Menu

Altay Dağları nerede?
Altay Dağları nerede?19.02.2024Kategori : Dünya Coğrafyası

Altay Dağları nerede? Hangi ülkede?Özellikleri ve Altaylarda yaşayanlar?

Konumu ve Özellikleri:

Altay Dağları, Orta Asya'nın ünlü yüksek sıradağlarıdır. 4.506 metreye yükselen zirveleri vardır. Kazakistan'ın kuzey doğusundan kuzey doğuda Sibirya'nın orta kesimine doğru uzar.

Sibirya bölgesinde ve Rusya sınırları içinde bulunan, Obi ve Yenisey nehirleri, Altaylar'dan kaynayan ve doğan başlıca nehirlerdir .

Altay dağlarında daha birçok nehirler, ovalar ve küçük dağlar bulunur.

Güneydoğuya doğru Doğu Türkistan'ın Çungarya denen en kuzey kesiminden Moğolistan'ın batısına giren "Büyük Altaylar" ise, asıl Altaylar'ın güneyinde kalır. 

Altaylar'ın Türkler'in ilk ana yurdudur bu gerçek birçok tarihçi tarafından kabul edilmiştir. Altay dağları  çok zengin maden bölgeleridir.

 Asıl Altaylar'ın büyük kısmı bugün Rusya sınırları içinde kalmakta,  Büyük Altaylar ise Moğolistan'la Çin arasında bulunmaktadır.

Altaylarda yaşam ve Ekonomi

Altaylarda, Ruslar, Kazak Türkleri, Altaylar, Moğollar ve Volga Almanları olmak üzere bir çok etnik insan yaşamaktadır.

Altay dağların’da , tarım, hayvancılık, arıcılık, madencilik , ormancılık olmak üzere bir çok ekonomik faaliyetler yapılmaktadır.

Altay Dağları Fiziki Haritası

Altay Dağları Fiziki Haritası

Altay Dağları Uygu Görüntüsü

Altay Dağları Uygu Görüntüsü

Altay Dağları Video

Altay Dağları İnteraktif Haritası
Kategoriler

İlgili Konular

Tih çölü nedir?

Tih çölü nedir?

Altay Dağları nerede?

Altay Dağları nerede?

Tiren denizi?

Tiren denizi?

Baykal Gölü nerede?

Baykal Gölü nerede?

Caber Kalesi nerede?

Caber Kalesi nerede?