MenuClose Menu

Ada nedir?
Ada nedir?13.02.2024Kategori : Coğrafya

ADA, dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasına denir. Ada küçük veya büyük olabilir. Sularla çevrili bir sahanın ada sayılabilmesi için karanın her tarafında deniz etkisinin hissedilmesi gerekir. 

Yeryüzünde mevcut karaların (149.000.000 km2) takriben 1/15'i (10.000.000 km2) adadır.

Bazı adalar kıyının hemen yakınında bulunur; (Kara yakını adalar; Ege adaları gibi.).

Bir de okyanusların ortasında, kıyıdan uzak adalar vardır. (Okyanus adaları; Malden adası gibi.).

Adalar bazen bir arada toplu olur bu tür adalara takım adalar denir. Küçük adalara adacık adı verilir. Adalar, oluşumlarına göre,  kıt'adan ayrılan adalar, Mercan adaları, Volkanik adalar, alüvyal adalar diye tasnif edilebilir.Kategoriler

İlgili Konular

Çöl nedir? Özellikleri nelerdir?

Çöl nedir? Özellikleri nelerdir?

Açık deniz nedir?

Açık deniz nedir?

Akdeniz iklimi nedir? Özellikleri nelerdir?

Akdeniz iklimi nedir? Özellikleri nelerdir?

Vadi nedir?

Vadi nedir?

Coğrafya‘da boğaz nedir?

Coğrafya‘da boğaz nedir?

Ada nedir?

Ada nedir?